Regulamin - typer

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI TYPOWANIA WYNIKÓW

serwisu internetowego speedwaynews.pl

Poniższy załącznik do regulaminu serwisu speedwaynews.pl określa opis, zakres i warunki świadczenia dodatkowych usług w serwisie speedwaynews.pl.

Usługą dodatkową w serwisie internetowym speedwaynews.pl jest możliwość typowania wyników meczów i turniejów przez Użytkowników posiadających dostęp do konta VIP. Użytkownik, który wytypuje wyniki najlepiej ma możliwość wygrania nagród rzeczowych od serwisu speedwaynews.pl lub sponsorów. Usługa typowania dostępna jest w dwóch wersjach:

 • Typer SGP/IMŚJ – typowanie wyników Speedway Grand Prix oraz Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów
 • Typer Ligowy – typowanie wyników ligowych


I. Zasady „Typer SGP/IMŚJ”
 

 1. Użytkownik typuje obsadę półfinałów i finał oraz extra miejsce zawodnika z "dziką kartą".

 2. Użytkownik może typować wyniki przez cały tydzień w którym odbywają się rozgrywki GP, począwszy od poniedziałku, a skończywszy na dniu i oficjalnej godzinie rozpoczęcia zawodów. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zmiany w propozycjach Użytkowników po rozpoczęciu zawodów będą równoznaczne z unieważnieniem typów Użytkownika.

 3. W przypadku przełożenia meczu, typy Użytkowników zachowują ważność do rozpoczęcia przełożonych zawodów.

 4. Typując Użytkownik podaje 8 nazwisk zawodników w półfinale, 4 nazwiska zawodników w finale, zachowując przewidywaną kolejność po biegu finałowym oraz miejsce zawodnika z "dziką kartą".

 5. Punktacja. Użytkownik otrzymuje punkty za:

  a) każdego prawidłowo wytypowanego zawodnika w półfinale - 2 pkt (bez względu na pozycje po rundzie zasadniczej)

  b) każdego prawidłowo wytypowanego zawodnika w finale - 2 pkt oraz extra 3 pkt za wskazanie jego miejsca (kolejność nazwisk podana w typie finału jest równoznaczna z obstawianą kolejnością po biegu finałowym)

  c) wskazanie prawidłowo miejsca w turnieju zawodnika z "dziką kartą" - 5 pkt.
   

 6. Nagrody.

  a) Użytkownik ma możliwość wygrać następujące nagrody ufundowane przez sponsorów lub serwis internetowy speedwaynews.pl:

  I miejsce - dwa bilety KAT. III na GP w Warszawie
  II miejsce - jeden bilet KAT.III na GP w Warszawie
  III miejsce - zestaw gadżetów z GP

  b) W przypadku miejsc ex aequo na pozycjach I-II w klasyfikacji końcowej typera SGP, o wygranej Użytkownika decyduje:

  1) ilość trafnie wytypowanych zwycięzców rundy GP, następnie
  2) ilość trafnie wytypowanych miejsc zawodników w finale, następnie
  3) ilość trafnie wytypowanych miejsc zawodników w półfinałach, następnie
  4) pozycja w typerze ligowym naszego serwisu internetowego speedwaynews.pl.

  Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie można ustalić wygranego Użytkownika na pozycji I-III, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podziału wartości nagrody pomiędzy tymi Użytkownikami.


II. Zasady „Typer Ligowy”
 

 1. Użytkownik typuje wyniki wszystkich meczów polskich lig żużlowych.

 2. W przypadku przełożenia meczu, typy Użytkowników zachowują ważność do rozpoczęcia przełożonego meczu, z zachowaniem warunku z następnego zdania. Jeśli nowa, wyznaczona data wypada po następnej kolejce meczowej, wówczas typy Użytkowników są anulowane, a jego powtórzenie nastąpi na kilka dni przed terminem rozegrania przełożonego spotkania.

 3. Usługodawca zastrzega, że możliwość typowania oraz wszelkich modernizacji zamyka się jednocześnie wraz z dniem i godziną rozpoczęcia pierwszego meczu kolejki. Wszelkie zmiany w typach dokonane przez Użytkowników po tym czasie traktowane będą jako unieważnienie tych typów.

 4. Punktacja.

  a) Użytkownik otrzymuje punkty za:
  - trafnie wytypowany wynik meczu - 4 pkt dla Użytkownika
  - wskazanie poprawnie zwycięzcy meczu: 1 pkt dla Użytkownika
  - niepoprawne wskazanie zwycięzcy meczu: -1 pkt dla Użytkownika
  - brak typu: -1 pkt dla Użytkownika
  - wynik „przestrzelony” o 2 pkt (np. wynik meczu 50-40, typ podany przez Użytkownika 51-39) - 2 pkt dla Użytkownika
  - wynik „przestrzelony” o 4 pkt (np. wynik meczu 50-40, typ podany przez Użytkownika 52-38) - 1 pkt dla Użytkownika
  - wynik „przestrzelony” o 5 pkt lub więcej (np. wynik meczu 50-40, typ podany przez Użytkownika 53-37 ) - 0 pkt dla Użytkownika

  b) W przypadku nietypowego wyniku meczu, ilość przyznanych punktów będzie równa widełkom odpowiadającym danej punktacji (np. wynik meczu 50-39, typ podany przez Użytkownika 50-40 - ilość przyznanych punktów Użytkownikowi to 2).

  c) Punkty przyznawane będą tylko wtedy, gdy prawidłowo zostanie wskazany zwycięzca meczu.

  d) JOKER - przyznany zostanie Użytkownikowi, który wskaże i trafi meczowy remis. JOKERA można wykorzystać tylko jeden raz, wpisując "JOKER" przy typowaniu wyniku konkretnego meczu, a zdobyte wówczas punkty są podwajane. Użytkownik może mieć kilka JOKERÓW w sezonie.

 5. Nagrody. Użytkownik ma możliwość wygrać następujące nagrody ufundowane przez sponsorów lub serwis internetowy speedwaynews.pl:

  - I miejsce - karnet na mecze rundy zasadniczej drużyny której Użytkownik kibicuje
  - II miejsce - podwójny bilet na wskazany mecz drużyny (runda zasadnicza), której Użytkownik kibicuje
  - III miejsce - zestaw gadżetów żużlowych

  W przypadku pojawienia się miejsc ex aequo na pozycjach 1-3 w klasyfikacji końcowej typera ligowego, o wygranej Użytkownika decyduje:

  1) większa ilość trafionych przez Użytkownika wyników meczów, następnie
  2) mniejsza ilość typów Użytkownika na sumę 0 punktów, następnie
  3) pozycja Użytkownika w typerze SGP serwisu internetowego speedwaynews.pl.

  Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie można ustalić wygranego Użytkownika na pozycji I-III, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podziału wartości nagrody pomiędzy tymi Użytkownikami.


III. Postanowienia końcowe
 

W sytuacji, gdy Użytkownik zgłosi Usługodawcy (na adres mailowy kontakt@speedwaynews.pl) prośbę o zamianę nagrody z powodu braku możliwości wykorzystania biletu/biletów/karnetu (zachowując termin 14 dni od dnia ogłoszenia wyników), Usługodawca dokona wszelkich starań, by Użytkownik otrzymał równowartość wygranej nagrody w postaci innej nagrody rzeczowej.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019 r.

Typer - zasady

Typer SGP/IMŚJ
Typer SGP/IMŚJ z nagrodami rzeczowymi

Zasady i punktacja

1. Typujemy obsadę półfinałów i finał oraz extra miejsce zawodnika z "dziką kartą".

2. Typować można przez cały tydzień w którym jest GP, począwszy od poniedziałku skończywszy na dniu i oficjalnej godzinie rozpoczęcia zawodów. Po tym czasie, wszelkie zmiany w propozycjach będą równoznaczne z unieważnieniem typów uczestnika zabawy.

3. Punktacja:
- za każdego trafionego zawodnika w półfinale 2 pkt. (bez względu na pozycje po rundzie zasadniczej)
- za każdego trafionego zawodnika w finale 2 pkt. plus extra 3 pkt. za wskazanie jego miejsca (kolejność nazwisk podana w typie finału jest równoznaczna z obstawianą kolejnością po biegu finałowym)
- za wskazanie prawidłowo miejsca w turnieju zawodnika z "dziką kartą" 5 pkt.
Reasumując podajemy 8 nazwisk zawodników w półfinale, 4 nazwiska zawodników w finale, zachowując przewidywaną kolejność po biegu finałowym oraz miejsce zawodnika z "dziką kartą".

4. Nagrody:
I miejsce - dwa bilety KAT. III na GP w Warszawie 
II miejsce - jeden bilet KAT.III na GP w Warszawie 
III miejsce - zestaw gadżetów z GP 

​​​​​W przypadku miejsc ex aequo na pozycjach I-II w klasyfikacji końcowej typera o wygranej decyduje:
ilość trafnie wytypowanych zwycięzców rundy GP, a następnie
ilość trafnie wytypowanych miejsc zawodników w finale, a następnie
ilość trafnie wytypowanych miejsc zawodników w półfinałach, a następnie
pozycja w typerze ligowym serwisu speedwaynews.pl.

Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie można wskazać lepszego, serwis speedwaynews.pl zastrzega sobie prawo do podziału nagrody pomiędzy zwycięzcami.

Typer Ligowy

Typer ligowy z nagrodami rzeczowymi.

Zasady i punktacja

1. Typujemy wyniki wszystkich meczów polskich lig żużlowych.

2. W przypadku przełożenia meczu, a nowa, wyznaczona data wypada po następnej kolejce meczowej, typ jest anulowany, a jego powtórzenie nastąpi na kilka dni przed terminem rozegrania przełożonego spotkania.

3. Możliwość typowania oraz wszelkich modernizacji zamyka się jednocześnie wraz z godziną rozpoczęcia meczu. Wszelkie zmiany w swoim typach, po tym czasie, równoznaczne są z unieważnieniem tych typów.

4. Punktacja typera:
trafiony wynik meczu: 4 pkt.
- wskazanie poprawnie zwycięzcy meczu: 1 pkt
- niepoprawne wskazanie zwycięzcy meczu: -1 pkt
- brak typu: -1 pkt

przestrzelony typ o 2 pkt. (np. wynik meczu 50-40, podany typ 51-39): 2 pkt.
przestrzelony typ o 4 pkt. (np. wynik meczu 50-40, podany typ 52-38): 1 pkt.
przestrzelony typ o 5 pkt. lub więcej (np. wynik meczu 50-40, podany typ 53-37 ): 0 pkt.

5. W przypadku nietypowego wyniku meczu, ilość przyznanych punktów będzie równa widełkom odpowiadającym danej punktacji (np. wynik meczu 50-39, podany typ 50-40, ilość przyznanych punktów to: 2).

6. Punkty przyznawane będą tylko wtedy, gdy prawidłowo zostanie wskazany zwycięzca meczu.

7. JOKER - przyznany zostanie uczestnikowi zabawy, w przypadku wskazania i trafienia meczowego remisu. JOKERA można wykorzystać tylko jeden raz, wpisując "JOKER" przy typowaniu wyniku konkretnego meczu, a zdobyte punkty w tym typie liczone są podwójnie. Można mieć kilka JOKERÓW w sezonie.

8. Nagrody:
I miejsce: karnet na mecze rundy zasadniczej swojej drużyny 
II miejsce: podwójny bilet na wskazany mecz swojej drużyny (runda zasadnicza)
III miejsce: zestaw gadżetów żużlowych

W przypadku pojawienia się miejsc ex aequo na pozycjach 1-3, decyduje:
większa ilość trafionych wyników meczów, następnie
mniejsza ilość typów na sumę 0 punktów, następnie
pozycja w typerze SGP.

Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie można wskazać lepszego, serwis speedwaynews.pl zastrzega sobie prawo do podziału nagrody pomiędzy zwycięzcami.

Ważne
Istnieje możliwość zamiany wygranej nagrody (bilet/karnet) na inną o tej samej równowartości. Wystarczy to zgłosić na adres mailowy kontakt@speedwaynews.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. W razie jakichkolwiek pytań związanych z typerem prosimy o kontakt na adres mailowy gstarzec@speedwaynews.pl

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

do góry strony